Populaţia

Primele date exacte referitoare la populaţia comunei apar în anul 1975.
Conform acestora pe raza localităţii trăiau aproximativ 4800 de suflete, împărţite astfel: 
  ♦ Călineşti Oaş - 463 gospodării, 
  ♦ Lechinţa -280 gospodării, 
  ♦ Coca -220 gospodării, 
  ♦ Păşunea Mare -160 gospodării.

În prezent populaţia comunei numpără 4887 locuitori, media  în funcţie de suprafaţă fiind de 10,18 locuitori pe km2.
Evoluţia populaţiei în ultimii 18 ani nu arată fluctuaţii spectaculoase, media numărului locuitorilor comunei situându-se în jurul valorii de 4822 de persoane.

Rata medie a natalităţii pe ultimii ani o devansează pe cea a mortalităţii, ceea ce demonstrează un spor natural pozitiv.