Investiţii în derulare

 ♦ Alimentarea cu apă a comunei

 ♦ Modernizarea drumurilor şi străzilor