Date fizico-geografice

Datorită situării geografice a Oaşului (în nord-vestul României), clima este temperat-continentală,ceea ce duce la derularea  naturală a celor patru anotimpuri.
Cercetările arheologice din zona Călineştiului evidenţiază natura vulcanică a depresiuniiunde se întâlnesc tufuri vulcanice.
Solurilepredominante sunt cele podzolitice şi cele brune podzolitice pe care se găsesc diferite specii de arbori cum sunt: stejarul, gorunul, fagul de deal, fagul de munte, etc şi pe care  convieţuiesc diferite specii de animale cum sunt: lupul, ursul, mistreţul, vulpea, cerbul etc. 
Reliefuleste alcătuit din suprafeţe de deal şi câmpie.