Cultură şi învăţământ

În prezent, în comuna Călinesti funcţionează:
♦ 5 şcoli generale cu clasele I-VIII
♦ 5 grădiniţe având în total 275 locuri
♦ 2 Cămine culturale având împreuna 400 locuri
♦ o bibliotecă
♦ 3 terenuri de sport
♦ 1 sală de sport
♦ 5 biserici, dintre care una aparţinând cultului penticostal, în satul Coca.

Comuna dispune şi de un dispensar comunal şi două puncte sanitare în satele Lechinţa şi Coca.
 
Locuitorii comunei, majoritatea aparţinând cultului creştin ortodox, dar indiferent de confesiune, trăiesc în bună pace şi inţelegere. Biserica din Lechinţa, a cărei construcţie a început în anul 1604, se află acum la Muzeul Ţării Oaşului din Negreşti Oaş.